vezi mai mult

Autorizație pentru tăieri ale vegetației forestiere
20.10.2023     
 
Costul materialul săditor pe toamna anului 2023
18.10.2023     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Aprovizionarea populației cu lemn de foc
12
08.2022
Aprovizionarea populației cu lemn de foc
   
 

ÎS,,Întreprinderea pentru silvicultură Bălți”

   Întreprinderea pentru silvicultură Bălți informează populația că,în corespundere cu pct.10.1.2. din Dispoziția Comisiiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.32 din 08.08.2022 ”...volumul masei lemnoase de foc recoltate și/sau aflate în stoc să fie comercializate exclusiv consumatorilor casnici (persoane fizice) și entităților de interes public (primării,grădinițe,școli,instituții medico-sanitare publice”.

Pct.10.1.3 din aceeași dispoziție stipulează:”...limita de comercializare a lemnului de foc de către întreprinderile silvice din subordine pentru categoriile de solicitanți persoane fizice (per gospodărie casnică) la volumul de pînă la 3 metri steri de masă lemnoasă”.

La momentul de față Întreprinderea nu dispune de stocuri de masă lemnoasă.În baza autorizațiilor primite de la Ministerul Mediului, începînd cu luna septembrie se vor efectua lucrări silvo-tehnice din care v-a rezulta lemn de foc,pentru a asigura categoriile de doritori cu volum de lemn de foc,în condițiile pct.10.1.2 și 10.1.3 sus menționate.

Menționăm că lemnul de foc este  franco -parchet ,adică se găsește în pădure.Prețul este de 756 lei/1 metru ster lemn de foc specii tari și 486 lei/1 metru ster  specii moi,inclusiv TVA.

Întreprinderea nu dispune de transport pentru livrarea producliei lemnoase.